Att brygga öl handlar till stor del om mikrobiologi, och under ölets väg från mäskpannan till kapsylen är hygien A och O.

Därför har vi valt att investera i en av marknadens mest avancerade labbutrustningar.
Allt för att vara helt säkra på att allt är OK i alla led.

Utrustningen kommer från PALL och söker efter alla ölförstörande mikroorganismer, den visar ölets DNA, och vi tar prover på varenda batch vi producerar.